Atteikuma tiesības

Preču atcelšanas politika un preču atcelšanas veidlapas paraugs
Pakalpojumu atcelšanas politika un pakalpojumu atcelšanas veidlapas paraugs

Patērētāju atteikuma tiesības


(Patērētājs ir jebkura fiziska persona, kas iesaistās juridiskā darījumā galvenokārt nekomerciālos vai pašnodarbinātības nolūkos).

Atcelšanas politika

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atcelt šo līgumu 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.
atsaukšanas termiņš ir 14 dienas no dienas.


- dienā, kad jūs vai jūsu norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir pārņēmusi vai ir pārņēmusi preces, ja esat pasūtījis vienu vai vairākas preces kā daļu no viena pasūtījuma un tās ir vai tiks piegādātas kā viena vienība;

- dienā, kad jūs vai jūsu norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir pieņēmusi vai ir pārņēmusi īpašumā pēdējās preces, ja esat pasūtījis vairākas preces kā daļu no viena pasūtījuma un tās tiek piegādātas atsevišķi;

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir mūs (NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, tālruņa numurs: 08153 937 99 21, e-pasta adrese: support@newyorkcoffee.de) jāinformē par savu lēmumu atteikties no šī līguma, iesniedzot skaidru paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastu). Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, tomēr tas nav obligāti.

Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek, ja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtāt pirms atteikuma termiņa beigām.

Atcelšanas sekas

Ja jūs atceļat šo līgumu, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tāpēc, ka esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātā lētākā standarta piegāde).Mēs atmaksāsim jums visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais visizdevīgākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu
laikā no dienas, kad esam saņēmuši paziņojumu par jūsu atteikšanos no šī līguma. Šai atmaksai mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien ar jums nav skaidri noteikts citādi; nekādā gadījumā par šo atmaksu jums netiks iekasēta maksa.

Mēs varam atteikties atmaksāt naudu par precēm, kuras var nosūtīt ar pasta paku, līdz mēs esam saņēmuši šīs preces atpakaļ vai līdz brīdim, kad esat iesniedzis pierādījumu, ka esat nosūtījis šīs preces atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Preces, kuras nav iespējams nosūtīt ar pasta paku, mēs savāksim.

Preces, kurasvar nosūtīt ar pasta paku, jums ir jānosūtaatpakaļ vai jānododmums bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt par šī līguma atcelšanu.Termiņš ir ievērots, ja preces, kuras var nosūtīt ar paku pasta sūtījumu, nosūtāt pirms 14 dienu termiņa beigām.

Jūs sedzat tiešās izmaksas, kas saistītas ar preču, kuras var nosūtīt ar pasta paku, atgriešanu, un tiešās izmaksas, kas saistītas ar preču, kuras nevar nosūtīt ar pasta paku, atgriešanu.Izmaksas par precēm, kuras nevar nosūtīt ar pasta paku, tiek lēstas ne vairāk kā 85 EUR apmērā.

Jums ir jāmaksā tikai par jebkādu preču vērtības samazināšanos, ja šī vērtības samazināšanās ir saistīta ar preču apstrādi, kas nav nepieciešama, lai pārbaudītu preču kvalitāti, īpašības un darbību.

Izslēgšanas vai termiņa izbeigšanās iemesli

Atteikuma tiesības neattiecas uz līgumiem


- tādu preču piegādei, kas nav gatavas un kuru ražošanai izšķiroša nozīme ir patērētāja individuālai izvēlei vai noteikšanai, vai kas ir skaidri pielāgotas patērētāja personiskajām vajadzībām;
- tādu preču piegādei, kas var ātri sabojāties vai kuru derīguma termiņš ātri beidzas;
- par tādu alkoholisko dzērienupiegādi, par kuru cenu tika panākta vienošanās līguma noslēgšanas brīdī, bet kurus nevar piegādāt vismaz 30 dienas pēc līguma noslēgšanas un kuru pašreizējā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras tirgotājs nevar kontrolēt;
- par laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādi, izņemot abonēšanas līgumus.

Atteikuma tiesības pirms termiņa beidzas līgumu gadījumā, ja

- par tādu aizzīmogotu preču piegādi, kuras veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ nav piemērotas atpakaļnosūtīšanai, ja to plomba pēc piegādes ir noņemta;
- par preču piegādi, ja tās pēc piegādes ir neatdalāmi sajauktas ar citām precēm to īpašību dēļ;
- par skaņas vai video ierakstu vai datorprogrammatūras piegādi aizzīmogotā iepakojumā, ja zīmogs pēc piegādes ir noņemts.Atcelšanas veidlapas paraugs

(Ja vēlaties atcelt līgumu, lūdzu, aizpildiet un atdodiet šo veidlapu).

- NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling
, e-pastaadrese :support@newyorkcoffee.de :

- Ar šo es/mēs (*) atsaucu/atceļam (*) noslēgto līgumu par šādu preču iegādi (*)/.
šādu pakalpojumu sniegšana (*)

- Pasūtīts (*)/saņemts (*)

- Patērētāja(-u) nosaukums
- Patērētāja(-u) adrese
- Patērētāja(-u) paraksts (tikai papīra formātā)
- Datums(-i)

(*) Nevajadzīgo svītrot.
h2> Patērētāju atteikuma tiesības
(Patērētājs ir jebkura fiziska persona, kas iesaistās juridiskā darījumā galvenokārt nekomerciālos vai pašnodarbinātības nolūkos).

Atcelšanas politika

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atcelt šo līgumu četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu.
Atteikuma termiņš ir četrpadsmit dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir mūs(NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, tālruņa numurs: +4981539379921, e-pasta adrese: support@newyorkcoffee.de) ar skaidru paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastu nosūtītu vēstuli) jāinformē par savu lēmumu atteikties no šī līguma. Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, tomēr tas nav obligāti.


Lai ievērotu atteikuma termiņu, pietiek, ja paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtāt pirms atteikuma termiņa beigām.

Atcelšanas sekas

Ja jūs atceļat šo līgumu, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tāpēc, ka esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātā lētākā standarta piegāde).Mēs nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad saņēmām paziņojumu par līguma laušanu, atlīdzināsim jums izdevumus. Šai atmaksai mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien ar jums nav skaidri noteikts citādi; nekādā gadījumā par šo atmaksu jums netiks iekasēta maksa.


Ja esat pieprasījis, lai pakalpojumu sniegšana tiktu uzsākta atteikuma termiņa laikā, jums ir jāsamaksā mums samērīga summa, kas atbilstjau sniegto pakalpojumu daļai, kura ir samērīga līdz brīdim, kad jūs mums paziņojat par atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz šo līgumu, salīdzinājumā ar kopējo līgumā paredzēto pakalpojumu apjomu.

Izslēgšanas vai termiņa izbeigšanās iemesli

Atteikuma tiesības neattiecas uz līgumiem par pakalpojumu sniegšanu saistībā ar brīvā laika pavadīšanas pasākumiem, ja līgumā ir paredzēts konkrēts datums vai termiņš pakalpojumu sniegšanai.

Atteikuma tiesības izbeidzas attiecībā uz līgumu par pakalpojumu sniegšanu, ja tirgotājs ir pilnībā izpildījis pakalpojumu un ir sācis pakalpojumu sniegt tikai pēc tam, kad patērētājs tam ir devis skaidru piekrišanu un vienlaikus apliecinājis, ka zina, ka viņš zaudē atteikuma tiesības, kad tirgotājs ir pilnībā izpildījis līgumu.

Atteikuma veidlapas paraugs

(Ja vēlaties atteikties no līguma, lūdzu, aizpildiet un atdodiet šo veidlapu).

- NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, e-pasta adrese:support@newyorkcoffee.de:

- Ar šo es/mēs (*) atsaucu/atceļam (*) noslēgto līgumu par šādu preču iegādi (*)/.
šādu pakalpojumu sniegšana (*)

- Pasūtīts (*)/saņemts (*)

- Patērētāja(-u) nosaukums
- Patērētāja(-u) adrese
- Patērētāja(-u) paraksts (tikai papīra formātā)
- Datums(-i)

(*) Nevajadzīgo svītrot.