Atteikuma tiesības

Atcelšanas politika un preču atcelšanas veidlapas paraugs

(Patērētājs ir jebkura fiziska persona, kas iesaistās juridiskā darījumā nolūkā, kas galvenokārt nav saistīts ne ar tās komercdarbību, ne neatkarīgu profesionālo darbību)

Atcelšanas politika

Atteikuma tiesības
Jums ir tiesības atcelt šo līgumu 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu.
Atteikuma termiņš ir 14 dienas no dienas, kad


- kurā jūs vai jūsu norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir pārņēmusi vai ir pārņēmusi preces savā īpašumā, ja esat pasūtījis vienu vai vairākas preces kā vienota pasūtījuma daļu un tās ir vai tiks piegādātas vienoti;

- kurā jūs vai jūsu norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat pieņēmis vai ir pieņēmusi savā valdījumā pēdējās preces, ja esat pasūtījis vairākas preces vienota pasūtījuma ietvaros un tās tiek piegādātas atsevišķi;

- kurā jūs vai jūsu norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat pārņēmis vai ir pārņēmusi savā īpašumā pēdējo daļējo sūtījumu vai pēdējo gabalu, ja esat pasūtījis preces, kas tiek piegādātas vairākos daļējos sūtījumos vai gabalos;

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs (NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, Telefonnr.: +4981539379921, E-Mail-Adresse: support@newyorkcoffee.de) ar skaidru paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai e-pastu nosūtītu vēstuli) par savu lēmumu atteikties no šī līguma. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, kas nav obligāts.

Lai ievērotu atsaukšanas termiņu, ir pietiekami, ja paziņojumu par atsaukšanas tiesību izmantošanu nosūtāt pirms atsaukšanas termiņa beigām.

Atcelšanas sekas

Ja jūs atkāpjaties no šī līguma, mums nekavējoties un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad esam saņēmuši paziņojumu par jūsu atteikšanos no šī līguma, ir jāatmaksā visi no jums saņemtie maksājumi, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tāpēc, ka esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids). Šai atmaksai mēs izmantosim tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien ar jums nav skaidri noteikts citādi; nekādā gadījumā no jums netiks iekasēta nekāda maksa par šo atmaksu.


Mēs varam atteikties atmaksāt naudu par precēm, kuras var nosūtīt ar pasta paku, līdz mēs esam saņēmuši šīs preces atpakaļ vai līdz brīdim, kad esat iesniedzis pierādījumu, ka esat nosūtījis šīs preces atpakaļ, atkarībā no tā, kas notiek ātrāk.

Tas preces, kuras nav iespējams nosūtīt ar paku, mēs savāksim.

Viņam ir jāatgriež vai jānodod preces, kuras var nosūtīt kā sūtījumu, mums tūlīt un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojat par šī līguma atcelšanu. Termiņš ir ievērots, ja preces, kuras var nosūtīt ar paku, nosūtāt pirms 14 dienu termiņa beigām.

Jums sedz tiešās izmaksas par preču, kuras var nosūtīt ar paku, atgriešanu, kā arī tiešās izmaksas par preču, kuras nevar nosūtīt ar paku, atgriešanu. Izmaksas par precēm, kuras nevar nosūtīt ar paku, tiek lēstas maksimāli aptuveni 85 EUR apmērā.

Jums ir jāmaksā tikai par jebkādu preču vērtības zudumu, ja šis vērtības zudums radies preču apstrādes dēļ, kas nav nepieciešama preču kvalitātes, īpašību un darbības pārbaudei.

Izslēgšanas vai izslēgšanas iemesli

Atteikuma tiesības neattiecas uz līgumiem


- par tādu preču piegādi, kas nav gatavas un kuru ražošanai ir svarīga patērētāja individuāla izvēle vai noteikšana, vai kas ir skaidri pielāgotas patērētāja personiskajām vajadzībām;
- tādu preču piegādei, kas var ātri sabojāties vai kuru derīguma termiņš ātri beidzas;
- par tādu alkoholisko dzērienu piegādi, par kuru cenu tika panākta vienošanās līguma noslēgšanas brīdī, bet kurus var piegādāt ne ātrāk kā 30 dienas pēc līguma noslēgšanas un kuru pašreizējā vērtība ir atkarīga no tirgus svārstībām, kuras uzņēmējs nevar ietekmēt;
- par laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādi, izņemot abonēšanas līgumus

Nolīguma atteikuma tiesības beidzas pirms termiņa

- par tādu aizzīmogotu preču piegādi, kuras nav piemērotas atpakaļnosūtīšanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja to plomba pēc piegādes ir noņemta;
- par preču piegādi, ja tās pēc piegādes ir neatdalāmi sajauktas ar citām precēm to īpašību dēļ;
- skaņas vai video ierakstu vai datoru programmatūras piegādei aizzīmogotā iepakojumā, ja pēc piegādes zīmogs ir noņemts;Atcelšanas veidlapas paraugs

(Ja vēlaties atcelt līgumu, lūdzu, aizpildiet un atdodiet šo veidlapu.)

- Uz NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, pasta adrese: support@newyorkcoffee.de :

- Ar šo es/mēs (*) atsaucu/atceļam (*) noslēgto līgumu par šādu preču iegādi (*)/
   šādu pakalpojumu sniegšana (*)

- Pasūtīts (*)/ saņemts (*)

- Patērētāja(-u) vārds(-i)
- Patērētāja(-u)
adrese - Patērētāja(-u) paraksts (tikai papīra formātā)
- Datums

(*) Dzēst, ja nav piemērojams.Pakalpojumu atcelšanas politika un pakalpojumu atcelšanas veidlapas paraugs

(Patērētājs ir jebkura fiziska persona, kas iesaistās juridiskā darījumā, lai pārsvarā nevar attiecināt ne uz viņu komercdarbību, ne neatkarīgu profesionālo darbību.)

Atcelšanas politika

Atteikuma tiesības
 Jums ir tiesības atcelt šo līgumu četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu.
 Atteikuma termiņš ir četrpadsmit dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums jānosūta mums (NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, tālruņa numurs: +4981539379921
, e-pasta adrese: support@newyorkcoffee.de), izmantojot nepārprotamu paziņojumu (piem. B. pa pastu, faksu vai e-pastu nosūtītu vēstuli par jūsu lēmumu atsaukt šo līgumu. Jūs varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, kas nav obligāts.

Lai ievērotu atsaukšanas termiņu, ir pietiekami, ja paziņojumu par atsaukšanas tiesību izmantošanu nosūtāt pirms atsaukšanas termiņa beigām.

Atcelšanas sekas
 
Ja jūs atkāpjaties no šī līguma, mums nekavējoties, bet ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad esam saņēmuši paziņojumu par jūsu atteikšanos no šī līguma, ir jāatmaksā visi no jums saņemtie maksājumi, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids). Šai atmaksai mēs izmantojam tos pašus maksāšanas līdzekļus, kurus jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien ar jums nav skaidri vienojušies citādi; nekādā gadījumā jums netiks iekasēta maksa par šo atmaksu.


Ja jūs esat pieprasījis, lai pakalpojumi tiktu uzsākti atteikuma termiņa laikā, jums ir jāmaksā mums saprātīga summa, kas atbilst jau sniegto pakalpojumu daļai līdz brīdim, kad jūs mums paziņojat par atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz šo līgumu, salīdzinājumā ar kopējo līgumā paredzēto pakalpojumu apjomu.

Izslēgšanas vai termiņa izbeigšanās iemesli

Atteikuma tiesības neattiecas uz līgumiem par tādu pakalpojumu sniegšanu, kas saistīti ar brīvā laika pavadīšanas iespējām, ja līgumā ir paredzēts konkrēts datums vai termiņš pakalpojumu sniegšanai.

Atteikuma tiesības izbeidzas attiecībā uz līgumu par pakalpojumu sniegšanu, ja tirgotājs ir pilnībā nodrošinājis pakalpojumu un sācis to sniegt tikai pēc tam, kad patērētājs tam ir devis skaidru piekrišanu un vienlaikus apliecinājis, ka zina, ka zaudēs atteikuma tiesības, kad tirgotājs pilnībā izpildīs līgumu.

Atcelšanas veidlapas paraugs

(Ja vēlaties atcelt līgumu, lūdzu, aizpildiet un atdodiet šo veidlapu.)

- Uz NEW YORK COFFEE COMPANY unda.tainment GmbH, Grünsinker Str. 5b, 82234 Weßling, e-pasta adrese: support@newyorkcoffee.de:

- Ar šo es/mēs (*) atsaucu/atceļam (*) noslēgto līgumu par šādu preču iegādi (*)/
  šādu pakalpojumu sniegšana (*)

- Pasūtīts (*)/ saņemts (*)

- Patērētāja(-u) vārds(-i)
- Patērētāja(-u)
adrese - Patērētāja(-u) paraksts (tikai papīra formātā)
- Datums

(*) Dzēst, ja nav piemērojams